İleri Yaşta Anne Olmak

Kategori: Anne - Yorum Yazın
İleri Yaşta Anne Olmak

Anne olma yaşı günümüz şartlarında iş hayatı ve geç evlenmelerden dolayı ileri tarihlere kalmaya başladı. Kariyer planlarıyla işe yoğunlaşma ve maddi kaygılar işe yoğunlaşmayı gerektirdi. Haklısınız ad çünkü hazırlık aşamaları, hastane masrafları maddi olarak birikim gerektiriyor. Ayrıca evlilikler de boşanma oranları çoğaldığı için kendinizi hazır hissetmeme ileri yaşlarda anne olmaya neden oluyor.

Peki, İleri Yaş Nedir?

İleri yaş gebelik diye tanımladığımız genel olarak 35 yaş ve üzeri olan gebeliklerdir. Biyolojik olarak 40’lı yaşlardan sonra gebe kalma seviyesi yarı yarıya azalmaya başlar. Bu amaçla bu yaşlar itibariyle gebelik planlıyorsanız genel sıhhat halinizi de göz önüne almanız gerekir. İleri yaşta gebe kalan pek çok kadın sıhhatli bebek dünyaya getirmesine karşın genç anne adaylarına göre riskleri daha yüksektir. İleri yaş gebeliklerinde en çok korkulan komplikasyon kromozom anomalili bebek doğurmaktır. Bunlardan en sık görüleni zekâ geriliği ile eş güdümlü birtakım kalp ve organ anomalileri sahibi olan Down Sendromu’dur. Fakat gebelik esnasında uygulanan prenatal testler, bilhassa amniyosentez ve korion villus biyopsisi (anne ile bebek arasında iletimi gerçekleştiren plasentadan ultrason denetimi altında ince bir iğne ya da çubuk ile doku parçasının alınması) ile bu bebekler tanınabilir.

70 yaşında anne oldu

Bazı Hastalıklar Hamilelik Döneminde Ortaya Çıkabilir!

Tüm insanlarda yaşla eş güdümlü birtakım hastalıkların görülme sıklığında da artış olur. Genellikle gebelik döneminde en sık şeker hastalığı ve hipertansiyon görülür.

Diyabet: Genelde yaş ile eş güdümlü diyabet görülme sıklığı artar. Genellikle Tip 2 diyabet gebelikte birtakım istenmeyen halleri yanında getirebilir. Diyabetik anne adayları gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) yönünden diyabetik olmayanlara göre daha yüksek risk altındadırlar. Yine bu anne adaylarında düşükler, erken doğum, plasenta sorunları ve ölü doğumlar normalden daha çok görülür. Diyabetik annelerden doğan bebeklerde yeni doğan döneminde daha çok soruna rastlanır. Gebelik evveli şeker hastalığı olmayan ileri yaşta anne adayları ise Gestasyonel Diyabet adı verdiği gebeliğe bağlı şeker hastalığı yönünden dikkatli olmalıdır.

Yüksek Tansiyon: Yaşla eş güdümlü yükselen sıklıkta görülen başka bir halde yüksek tansiyondur. Gebelik evveli var olan ya da gebelikte meydana çıkan yüksek tansiyon; ani bebek ölümü, plasentanın erken ayrılması gibi anne ve bebek hayatını tehlikeye sokan neticeler doğurabilir. Yine gebelik zehirlenmesi görülme sıklığı ve dolayısı ile kalıcı hasar bırakan sinir sistemi bozuklukları olabilir.

Yaşla eş güdümlü kanser de dâhil olmak üzere pek çok sistemik hastalığın görülme sıklığı artar. Bu hastalıklar gebeliği olumsuz yönde etkileyebilir ya da tam tersi bu hastalıklar gebelikten olumsuz etkilenebilir. İleri yaştaki gebelerin takibi bu amaçla çok daha dikkatli yapılmalıdır.

İleri Yaş Anne Adaylarının Karşılaşabilecekleri Gebelikle İlgili Durumlar

Çoğul Gebelik: Anne yaşının yükselmesi ile eş güdümlü çoğul gebelik riski de artar.

Düşük: Düşüklerin en mühim sebebi kromozomal anomaliler bulunduğu ve yaşla eş güdümlü bu anomalilerin görülme sıklığı arttığı amacıyla ileri yaş anne adaylarında aşağı yukarı 4 misli daha çok düşüğe rastlanır.

Anomali: Yaş ile eş güdümlü bilhassa Down Sendromu başta olmak üzere kromozomal anomali riski artar. Fakat kalıtsal geçiş göstermeyen yarık damak, yarık dudak gibi biçim anomalilerinin görülme sıklığında artış olmaz.

Dış Gebelik: Yaş geliştikçe fark edilmiş ya da edilmemiş pelvik enfeksiyon geçirmiş olma mümkünlülüğü artar. Her enfeksiyon tüplerde belirli bir oran hasar bıraktığından ve tekrar yaşla eş güdümlü tüplerin hareket etme potansiyeli azaldığından bu tür anne adaylarında dış gebelik daha çok görülür.

Plasenta: Yaştaki artış ile eş güdümlü Plasentanın önden gelmesi (plasenta previa) sıklığı artar. Dolayısı ile kanama daha çok görülür.

Gelişme Geriliği: İleri yaşlarda dolaşım sistemini bozan tansiyon ve şeker hastalıkları daha sık görüldüğünden bu annelerin bebeklerinde rahim içi ilerleme geriliğine daha sık rastlanır.

Erken Doğum: Gelişme geriliğine sepep olan etkenler erken doğuma da yol açabilir.

Sezaryen: İleri yaş annelerinde komplikasyonlar daha sık görüldüğünden anne ve bebek hayatını kurtarmak amacıyla uygulanan sezaryen operasyonlarına 2-3 misli daha çok ihtiyaç olur.

İleri Yaşlardaysanız ve Gebelik Planlıyorsanız Bu Önerileri Dikkate Alın!

İleri yaşta gebelik planlanırken, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi genel sıhhat sorunlarının denetim altına alınması gerekir. Kilo çoğu var ise bu verilmelidir. Şişman bireylerin gebeliklerinde sorun olma şansları daha fazladır. İleri yaşta anne olma talebi pek çok sıhhat tehlikesini yanında getirse de daha yetişkin olan bayanın 20’li yaşlarındaki gebelere göre çok daha gerçekçi ve bebeğine daha çok bağlı olma hali da söz konusudur.


Bu Yazıyı Paylaş! Google+! Pinterest!